1. Home
Tisková zpráva

Společnost Deoleo naplňuje cíle udržitelnosti a zároveň zvyšuje provozní efektivitu díky řešení Siemens Xcelerator

21. února 2023
Plano, Texas, USA

Deoleo, přední světový zpracovatel a stáčírna olivového oleje, implementovala software Opcenter™ z portfolia softwaru a služeb Siemens Xcelerator, který jí pomůže s digitální transformací a budováním udržitelné budoucnosti.
  • Přední světový výrobce olivového oleje se digitálně transformuje, aby dosáhl provozních cílů a cílů udržitelnosti
  • Použití softwaru Opcenter společnosti Siemens pomáhá společnosti Deoleo snížit náklady, optimalizuje řízení a umožňuje větší transparentnost v celém hodnotovém řetězci

Společnost Siemens Digital Industries Software dnes oznámila, že společnost Deoleo, přední světový zpracovatel a stáčírna olivového oleje, implementovala software Opcenter™ z portfolia softwaru a služeb Siemens Xcelerator, který jí pomůže s digitální transformací a budováním udržitelné budoucnosti.

Společnost Deoleo byla založena v roce 1955 ve Španělsku a je předním světovým výrobcem olivového oleje značek jako Bertolli, Carapelli, Carbonell, Koiple a Figaro. Společnost Deoleo, která se pyšní dědictvím kvality a starosvětské tradice, je zastáncem upřednostňování odpovědného podnikání s využitím strategií udržitelnosti, které chrání její zemědělce, dodavatele a půdu, na níž jsou závislí. Vizí společnosti Deoleo je vést výrobu olivového oleje k udržitelnější budoucnosti.

Společnost Deoleo začíná budovat silná partnerství s dodavateli s cílem zavést udržitelné zemědělské postupy a úzce spolupracuje se zemědělci, kteří využívají společné znalosti o olivách, aby vyvinuli komplexní řešení, která podporují jejich ekonomičnost a zároveň chrání a rozvíjejí půdu. Pro zvýšení provozní efektivity a zlepšení transparentnosti společnost rovněž digitálně transformuje své obchodní procesy, od kontroly kvality a správy olejů až po prostředí výzkumných a vývojových laboratoří.

"Naše strategie udržitelnosti a výrobní cíle vyžadují efektivní digitální systém pro řízení obrovského množství proměnných, kterým čelíme v celém hodnotovém řetězci," říká Rafael Pérez de Toro, ředitel kvality společnosti Deoleo. "Digitalizace naší výroby pomocí systému Opcenter nám umožnila být agilnější a efektivnější, získat větší kontrolu nad řízením zdrojů, vytvořit transparentní komunikaci, snížit náklady a zaručit sledovatelnost. Díky digitalizaci je naše podnikání také udržitelnější. Umožňuje nám snížit naši ekologickou stopu a dosáhnout našeho cíle nulového odpadu tím, že snižujeme spotřebu papíru, inkoustu a energie z procesů založených na papíru."

Ve spolupráci s partnerem Siemens, společností Sothis, společnost Deoleo implementovala software Opcenter™ Execution Process pro digitalizaci všech procesů řízení skladu a kontroly kvality v jediném nástroji Opcenter™ RD&L (Research, Development and Laboratory) jako platformy pro zefektivnění, optimalizaci a sladění správy všech formulovaných dat o produktech. Opcenter RD&L pomáhá společnosti Deoleo sladit návrhy a procesy výrobků s kvalitativními a regulačními požadavky. Integrace a sladění dat a procesů výzkumu a vývoje a výroby výrazně urychluje přenos finálních návrhů výrobků do běžné výroby.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Deoleo určuje standardy pro budoucnost odvětví výroby olivového oleje a využívá nejnovější technologie společnosti Siemens k ochraně svého starosvětského dědictví, přečtěte si celou případovou studii zde - https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-deoleo.

Siemens Digital Industries Software pomáhá firmám všech velikostí s digitální transformací pomocí softwaru, hardwaru a služeb díky platformě Siemens Xcelerator. Software Siemens a komplexní digitální dvojče umožňují společnostem optimalizovat jejich konstrukční, inženýrské a výrobní procesy, aby se z dnešních nápadů staly udržitelné výrobky budoucnosti. Od čipů po celé systémy, od výrobku po procesy, napříč všemi průmyslovými odvětvími, Siemens Digital Industries Software – where today meets tomorrow.

O společnosti Deoleo

Deoleo je přední světový vyrábce olivového olej, která působí ve více než 70 zemích na pěti kontinentech. Má továrny ve Španělsku a Itálii a obchodní zastoupení v 11 zemích. Společnost Deoleo vlastní přední světové značky, jako jsou Bertolli - přední světová značka - Carapelli a Sasso a španělské značky Carbonell, Hojiblanca a Koipe. Další informace o společnosti Deoleo a její strategii udržitelnosti do roku 2030 naleznete na adrese www.deoleo.com/sostenibilidad.

Note: A list of relevant Siemens trademarks can be found here. Other trademarks belong to their respective owners.

Kontakty pro tisk

Siemens Digital Industries Software PR Team
Email: yasmine.can@siemens.com